29. januar 2016. – Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje pokrenuli su prvu nacionalnu platformu za rangiranje društvene odgovornosti kompanija – CSR Indeks. Indeks je onlajn platforma koju će kompanije koristiti da evaluiraju svoj učinak u kontekstu društvene odgovornosti, na bazi specifičnih indikatora. Njegova svrha je da prepozna, nagradi i promoviše dobre poslovne prakse u Srbiji.
Indeksiranje kompanija će početi u martu 2016. godine, i to će biti prilika za kompanije da budu plasirane na prvoj Nacionalnoj listi društveno odgovornih kompanija, dobiju sveobuhvatan izveštaj o stanju svog društveno odgovornog poslovanja, i da doprinesu stvaranju nacionalne statistike o odnosu između društveno odgovornog poslovanja i ekonomskog učinka. Očekuje se da će podaci pokazati da je odgovorno poslovno ponašanje u tesnoj vezi sa poslovnim uspehom i tako inspirisati više kompanija da se pridruže zajednici društveno odgovornih kompanija. Kompanije koje ispune više od 70 procenata kriterijuma Indeksa biće javno prikazane kao društveno odgovorne, a one koje budu imale najbolji učinak dobiće posebno priznanje.
Kako bi kompanijama predstavili CSR Indeks, Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv, u partnerstvima s različitim poslovnim udruženjima, pokrenuli su seriju radionica za kompanije. Prva od pet sesija koje će se održati širom Srbije organizovana je u Beogradu 29. januara.
CSR Indeks je razvijen pod pokroviteljstvom projekta Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji, pokrenutom u januaru 2014. godine, uz finansijsku podršku USAID. Projekat sarađuje sa poslovnom zajednicom kako bi povećao njenu uključenost u rad OCD i promovisao inovativne mehanizme filantropije i društveno odgovornog poslovanja. Za više informacija o CSR Indeksu, posetite csr-index.rs i www.odgovornoposlovanje.rs.