Pančevo, Sremska Mitrovica, 7. i 13. septembar 2018. – U okviru projekta ONAsnaživanje u prethodnom periodu održani su prvi moduli Treninga za razvoj biznis ideje i poslovnog plana. Trening su vodile ekspertkinje Vesna Rašković Depalov i Sanja Knežević. Cilj treninga je podizanja kapaciteta žena koje imaju preduzetničke ideje da razviju biznis ideju i pokrenu ili unaprede svoje biznise.

Treninzi su deo procesa ekonomskog osnaživanja žena koje su preživele nasilje ili su u riziku od nasilja, a sam program podrazumeva nekoliko nivoa podrške: osnivanje socijalnog preduzeća koje će osigurati održivost usluga edukacija i ekonomskog osnaživanja žena i sprovođenje različitih obuka za žene – od razvoja biznis ideja i poslovnog plana do specifičnih veština kao što su šivenje, prehrambene tehnologije i promocija na društvenim mrežama.

Projekat ONAsnaživanje se realizuje u saradnji sa gradskim upravama Pančeva i Sremske Mitrovice, lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama, kao i lokalnim udruženjima žena. ONAsnaživanje je inicirao Fond B92, a projekat se sprovodi u partnerstvu sa Smart Kolektivom i socijalnim preduzećem Dobra bašta. Finansijska podrška projektu i poverenje je dato od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.