21. septembar 2017. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, koji administrira SENS mrežu, bio je jedan od govornika na okruglom stolu “Dometi socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji”. U svom obraćanju, gospodin Marinović je dao komparativni pregled uspešnih evropskih modela socijalnog preduzetništva, od kojih bi neki mogli biti implementirati u Srbiji.

Predsedavajući skupa bio je Dragan Todorović, potpredsednik Sindikata nezavisnih sindikata Beograda, koji je naglasio da socijalna ekonomija može oživeti samo ako država pomaže njen razvoj kroz određene subvencije, kao i postavljanjem jasnih pravila kako bi ceo proces nesmetano funkcionisao. On je izrazio nadu da će država razviti partnerstvo sa sindikatima kada je u pitanju razvoj koncepta socijalnog preduzetništva.

Milan Krkobabić, ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, izjavio je da smanjenjem unosa PDV-a, oslobađanjem od poreza i doprinosa, kao i stvaranjem radničkih zadruga u stečajnim kompanijama gde je to moguće, država može i hoće da podstakne socijalno preduzetništvo.

Opšti zaključak okruglog stola, koji je organizovala Unija nezavisnih sindikata Beograda i Fondacija Fridrih Ebert, bio je da socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo spadaju među najbolja rešenja za problem nezaposlenosti.