23. april 2016. – Danas je održano osmo po redu predavanje u okviru programa Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije. Predavanje na temu „Osnovna računovodstvena i poreska regulativa za neprofitna pravna lica“ održala je Ljubica Njegovan, Senior Tax Officer, Eurobanka.
Cilj predavanja bio je da pruži osnovne informacije o najbitnijoj regulativi iz oblasti računovodstva i poreza, kao i o aktuelnim izmenama koje su relevantne za rad neprofitnih organizacija, ali i da pruži informacije polaznicima o relevantnim izvorima za dalje informisanje.
Predavanju je prisustvovalo 9 predstavnika socijalnih preduzeća iz Beograda i Šapca. Predavanje je održano u sklopu programa Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije koji realizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID i koji je kreiran sa ciljem da omogući transfer biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima.