Beograd, 24. Jul, 2018.– U okviru Programa podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade, Smart Kolektiv je organizovao drugi evaluacioni sastanak koji je okupio 20 socijalnih preduzeća i poslovnih konsultanata angažovanih u programu. Program je deo projekta Podsticanje zapošljavanja mladih koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prvi deo sastanka bio je posvećen konsultacijama sa pravnim ekspertom, koji je odgovarao na pitanja koja su socijalna preduzeća dostavila pre sastanka. Pitanja su se uglavnom odnosila na regulisanje pravnih odnosa sa dobavljačima, zaštitu recepture i zaštitu dizajna pakovanja.

Socijalna preduzeća Chrono, Vrtlari i Omladinski centar Niš su nakon toga podelila su svoja iskustva i znanja u procesu odabira adekvatne amabalaže za proizvod i njenog redizajna, koraka koji su posebno važni prilikom ulaska u velike prodajne lance, te izvoza proizvoda u EU.

Paralelno sa ovim segmentom, biznis konsultanti su održali sastanak tokom kojeg su vodili diskusiju o napretku preduzeća i njihovim zajedničkim potrebama, administrativnim pitanjima i iskustvima prilikom dosadašnjeg učešća u programu. Na sastanku je dogovoreno da se za preduzeća razviju zajednički alati, koji su potrebni svim preduzećima.

U drugom delu dana, predstavnici Smart kolektiva i GIZ-a su zajedno sa socijalnim preduzećima i konsultantima razgovarali o ključnim aspektima programa kao što su nabavka opreme, biznis konsultacije, rad sa ekspertima i administracija. Na samom kraju istaknuti su izazovi i uspesi u prethodnih 5 meseci programa, ali i predstavljeni naredni koraci i ciljevi.