28. septembar 2016. – Objavljena je brošura Pakt za mlade – Jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih. Brošuru su objavili Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
Brošura sadrži informacije o evropskoj inicijativi Pakt za mlade, kao i informacije o načinima realizacije ove inicijative u Srbiji kroz predstavljanje stanja, ključnih aktera i primera dobrih praksi; i primera saradnje i projekata – načini na koje kompanije doprinose zapošljivosti i socijalnom uključivanju mladih.
Više o Paktu za mlade možete saznati na sajtu www.odgovornoposlovanje.rs, gde možete preuzeti i brošuru.