Smart kolektiv je 1. decembra 2023. godine u saradnji sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, započeo realizaciju projekta „Green Kick“. Ovaj projekat ima za cilj da poveća uticaj civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji na zakonodavstvo u oblasti dekarbonizacije i ublažavanja posledica klimatskih promena, razvojem kapaciteta, poboljšanjem saradnje organizacija civilnog društva sa jedinicama lokalne samouprave i kampanjom regionalne GEAR mreže.

Trogodišnji projekat će biti realizovan u gore navedenim zemljama, a glavne aktivnosti uključuju treninge za organizacije civilnog društva, kampanju podizanja svesti, participativni proces izrade lokalnih politika u oblasti zaštite okoline (SECAP), itd.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijama Centar za razvoj i podršku iz Bosne i Hercegovine i Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro.

Ovaj projekat deo je Evropske klimatske inicijative (EUKI) Nemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK).