U okviru „Green Kick“ projekta posvećenog jačanju uloge civilnog društva u procesu dekarbonizacije i borbi protiv klimatskih promena, održan je prvi napredni trening o održivom energetskom razvoju u okviru Akcionih planova energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP). 

Trening je održan 5-6. marta u Beogradu kao deo aktivnosti za izgradnju kapaciteta konzorcijuma projekta i partnerskih organizacija. Obuka je okupila ključne zainteresovane strane iz različitih organizacija, uključujući članove tima „Green Kick“ projekta iz Centra za razvoj i podršku – CRP, FORS Montenegro i Smart Kolektiva, kao i članove Nacionalnog saveza za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Trening je pohađalo 12 učesnika. 

Tokom ovog treninga koji je vodio stručnjak za energiju i klimu iz Konsultantske kuće nLogic Advisory, Nihad Harbaš, učesnici su se upoznali sa ključnim aspektima održivog energetskog razvoja u okviru SECAP-a. Polaznici su dobili uvid u uzroke i efekte klimatskih promena, ublažavanje klimatskih promena i dekarbonizaciju, kao i ključnu ulogu inicijativa poput Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) u promovisanju energetske efikasnosti i usvajanju obnovljive energije. Učesnici su stekli važna znanja neophodna za razvoj SECAP-a, uključujući uključenost različitih zainteresovanih strana, osnivanje radnih grupa, prikupljanje podataka, analizu rizika i procenu ranjivosti na klimatske promene i još mnogo toga. Ovo je bio prvi od tri planirana napredna treninga za projektni konzorcijum. 

Projekat „Green Kick“ realizuje Smart kolektiv u partnerstvu sa organizacijama Centar za razvoj i podršku iz Bosne i Hercegovine i Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro. Ovaj projekat deo je Evropske klimatske inicijative (EUKI) Nemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK).