Masterklas na temu ‘CSR strategija i sklapanje partnerstava’ održan je 2. juna u prostorijama Smart Kolektiva. Miloš Paunović, CSR stručnjak u kompaniji Nordeus i koosnivač organizacije Razlivalište, podelio je sa dvadesetak socijalnih preduzetnika vredne savete i iskustva iz svoje bogate poslovne prakse. Takođe, predstavio je #CSR aktivnosti kompanije Nordeus i organizacije Razlivalište koja se bavi pružanjem podrške mladim socijalnim preduzetnicima i organizuje Socal Impact Award inkubator. Nakon izlaganja, Miloš Paunović odgovorio je na brojna pitanja zainteresovanih učesnika. 

Ovo je prvi od pet masterklas događaja na kojima će u narednom periodu vrhunski stručnjaci, top level menadžeri i osnivači uspešnih preduzeća u Srbiji preneti savete i iskustva iz svoje bogate poslovne prakse. Ovi događaji su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima sa pozitivnim društvenim uticajem, učesnicima aktuelnih i prethodnih programa Smart kolektiva. 

Masterclass događaji se organizuju uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, a u okviru projekta Razvoj održive ekonomije.