Beograd, 24-26. maj 2019. – Neven Marinović, Direktor Smart kolektiva, bio je jedan od učesnika panela pod nazivom Partnerstva za bolja cirkularna rešenja i upravljanje otpadom, u okviru desetog Mikser festivala. Tokom panela, koji se bavio ulogom privrednog sektora u cirkularnoj ekonomiji, gospodin Marinović je istakao važnost doprinosa kompanija razvoju cirkularne ekonomije i održivog razvoja uopšte i govorio o najistaknutijim inicijativama kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u ovim oblastima, osvrnuvši se i na evropsku perspektivu kada je reč o CSR-u. Konferencija Mikser festivala pod nazivom SHIFT organizuje se u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Serbia kao jedna od prvih velikih javnih aktivnosti na pokretanju Platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji.