Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv otvaraju konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu. Nagrada se dodeljuje privrednim subjektima koji su pokazali strateško opredeljenje i izuzetnost u sprovođenju praksi negovanja različitosti, jednakih mogućnosti i inkluzije u radnom okruženju.   

Na konkurs se mogu prijaviti kompanije sa više od 20 zaposlenih, koje su pitanja različitosti i inkluzije integrisale u svoje poslovne strategije i aktivno rade na inicijativama i projektima koji doprinose stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.  

„Ovom nagradom želimo da prepoznamo one kompanije koje predvode biznis zajednicu u poslovanju po principima različitosti, jednakosti i inkluzije i time doprinose pozitivnim promenama u čitavom društvu. Samim tim, konkursom želimo da dodatno senzibilišemo biznis zajednicu i širu javnost na temu uključivanja osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa na tržište rada.“ izjavio je Neven Marinović, direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva. 

Žiri sačinjen od istaknutih predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora doneće odluku uzimajući u obzir prepoznatost i integrisanost principa inkluzije i različitosti na strateškom nivou (strategija), način na koji je uspostavljeno upravljanje ovim pitanjima i postojanje politika i procedura koja regulišu ovo pitanje (upravljanje) i kako se strategija i upravljanje reflektuju na svakodnevne aktivnosti kompanije i inicijative kojima se kompanija bavila tokom 2023. godine kako bi ovu temu implementirala u radnom okruženju, kao i pokazatelje uspešnosti u svojim zalaganjima.  

Principi različitosti, jednakosti i inkluzije na radnom mestu odnose se na napore kompanije usmerene na stvaranje radnog okruženja koje čini da svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za napredovanje, da se osećaju uključeno i prihvaćeno u svim sferama rada, bez obzira na to ko su i odakle dolaze. 

  • PRIJAVLJIVANJE se vrši putem prijavnog formulara koji možete pronaći na OVOM LINKU i koji je potrebno popuniti do 20. novembra 27 novembra i dostaviti na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs  – *Ažurirano 15. novembra: Konkurs je produžen do 27. novembra u 23.59č. 
  • DODELA PRIZNANJA biće održana na CSR&ESG Forumu 12. decembra.  
  • ZA VIŠE INFORMACIJA o uslovima i kriterijumima konkursa, preuzmite Metodologiju dodele Nagrade za najikluzivnijeg poslodavca OVDE. 

Nagrada “Najinkluzivniji poslodavac” dodeljuje se u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.