Brisel, 3. jul 2018. – Neven Marinović, Izvršni direktor Smart kolektiva i predsednik Euclid mreže, učestvovao je na konferenciji Creating value together, koju je u ime Evropske komisije organizovao vodeći konzorcijum grupe Technopolis u kontekstu studije Saradnja između preduzeća socijalne ekonomije i tradicionalnih preduzeća, naručene od strane Izvršne agencije za mala i srednja preduzeća (EASME) Evropske komisije.

U ulozi Izazivača, gospodin Marinović je dao komentare i postavio pitanja o uslovima i rešenjima koja će omogućiti bolju saradnju između tradicionalnih i socijalnih preduzeća, nakon što su predstavljene neke od najboljih praksi u ovoj oblasti.

Panel diskusije na visokom nivou, 15 interaktivnih radionica i prilike sa uspostavljanje saradnje omogućili su učesnicima da nauče kako da prevaziđu prepreke koje ih sprečavaju da sarađuju i maksimalno uvećaju društveni uticaj svog poslovanja.

Konferencija Creating value together ima za cilj da okupi predstavnike socijalnih i tradicionalnih preduzeća, kreatora politika, zainteresovanih strana i predstavnika mreža i krovnih organizacija radi pružanja prilika za razmenu i otvaranje novih mogućnosti saradnje.