Beograd, 19-20. Februar 2019. – U Beogradu je organizovana konferencija Impact 2019 koju su organizovali ACT Grupa i Brodoto u partnerstvu sa Mozaik Fondacijom, Smart Kolektivom i EVPA. Konferencija je tokom dva dana okupila lidere i pionire u impakt investiranju u Jugoistočnoj Evropi.

U fokusu konferencije bila je tema kako podstaći rast impakt investmenta i među-sektorske saradnje u šest glavnih oblasti: klimatske promene, mladi i edukacija, odgovorna potrošnja, migracije i marginalizovane grupe, poljoprivreda i zapošljavanje (posebno žena).

U okviru konferencije, Smart kolektiv predstavio je svoj Fond za razvoj impakt ekonomije, dok je naš direktor, Neven Marinović, moderirao panel sesiju: Beyond CSR – regional models and going the extra mile.

Konferencija je okupila preko 250 lidera iz oblasti impakt investiranja i upravljanja impaktom iz Evrope.

Impact 2020 biće organizovan u Sarajevu, BiH.