11. april 2016. – Forum za odgovorno poslovanje nastavlja sa svojom praksom izveštavanja o doprinosu društvu koji njegove kompanije članice ostvaruju, sakupljajući informacije u Godišnjem istraživanju o investicijama u društveno odgovorno poslovanje.
Ovogodišnji upitnik sadrži novi segment koji se odnosi na aktivnosti kompanija koje doprinose zaposlivosti mladih. Ova tema je u fokusu korporativnog sektora na evropskom nivou od kako je 2015. godine potpisan Pakt za mlade.
Prema prošlogodišnjem istraživanju, kompanije članice FOP investirale su više od 1,24 milijarde dinara u društveno odgovorne aktivnosti tokom 2014. godine.
Kompanije članice FOP izveštavaju o svom uticaju i investiranju u zajednicu od 2012. godine. Rezultati od prethodnih godina mogu se naći na sajtu FOP.
Godišnje istraživanje o investicijama u društveno odgovorno poslovanje kompanija članica FOP podržao je USAID.