Miodrag Shrestha, konsultant za socijalno preduzetništvo u GIZ-u i Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, predstavili su Program podrške socijalnim preduzećima, koji je deo projekta za podsticanje zapošljavanja mladih (YEP). Učesnici Info sesija koje su organizovane u šest gradova u Srbiji imali su priliku da se upoznaju sa konceptom socijalnog preduzetništva i dobiju detaljne informacije o ciljevima programa, ključnim aktivnostima, procesu selekcije, kriterijumima i potrebnim dokumentima za prijavu.

Program pruža mogućnost da do dvadeset društvenih preduzeća dobije stratešku stručnu podršku u razvoju i unapređenju svog poslovanja kroz rad sa iskusnim poslovnim konsultantima i preduzetnicima, ali i da razvije saradnju sa GIZ-om i da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Cilj ovog projekta, koji sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, je osnaživanje socijalnih preduzeća, koja predstavljaju inovativan način za rešavanje problema nezaposlenosti mladih.

Prijave sa popunjenim obrascem i dodatnim dokumentima treba poslati na office@smartkolektiv.org do 29. septembra 2017. godine u 23:59 časova.

Kliknite ovde za više informacija o procesu prijave i mogućnostima koje ovaj program pruža.