Smart kolektiv je nacionalni partner na projektu GEAR – Green Economy for Advanced Region koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Severne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Nosilac projekta je FORS Montenegro – Fondacija za razvoj severa Crne Gore, u partnerstvu sa organizacijama Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Severne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

U cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za zelenu ekonomiju i zeleno preduzetništvo i motivisanja za primenu i razvoj ovih koncepata u ciljnim zemljama, u periodu od 15. do 17. aprila 2019. će za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije biti organizovana studijska poseta uspešnim preduzećima koja posluju po principima zelene ekonomije i zelenog preduzetništva iz Hrvatske.

Učešće je otvoreno za organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem, ruralnim razvojem, društveno-ekonomskim razvojem, socijalnom zaštitom i sličnim temama.

Kada je u pitanju selekcija i učešće organizacija iz Srbije, pravo učešća imaju predstavnici organizacija koje su registrovane u Srbiji, najmanje šest meseci pre objavljivanja ovog oglasa, a prijavu za učešće u studijskoj poseti možete izvršiti najkasnije do 28. marta 2019. putem e-maila tamara@smartkolektiv.org  ili popunjavanjem prijavnog formulara koji možete naći ovde.

Kriterijumi za odabir organizacije i kandidata su:

– Prepoznatljivost organizacije u zajednici i prethodno iskustvo i reference organizacije i kandidata u podsticanju ili realizaciji projekata od značaja za širu društvenu zajednicu;

– Prepoznatljivost u stvaranju uslova za održivi ekonomski razvoj zajednice poštujući principe očuvanja životne sredine (razvoj i promocija održive poljoprivrede, razvoj i promocija eko turističke ponude i pospešivanje seoskog eko turizma, promovisanje korišćenja obnoviljivih izvora energije itd.)

Broj organizacija odnosno učesnika u studijskoj poseti je najmanje 5 po ciljnoj zemlji. Smart kolektiv zadržava pravo odluke o izboru i ukupnom broju učesnika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i finansijskim mogućnostima, i preporukama Udruženja Slap kao glavnog organizatora studijske posete.

Troškovi prevoza od Beograda do Osijeka, smeštaja i ishrane učesnika studijske posete će biti pokriveni iz Projekta. Učesnici sami snose eventualne troškove prevoza u Srbiji (do i od Beograda).

Projekat GEAR – Green Economy for Advanced Region finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.