Euclid mreža, zajedno sa partnerima, najavila je da će drugi izveštaj Evropskog monitora socijalnih preduzeća biti prvi put predstavljen 15. novembra na hibridnom događaju koji se održava putem Zoom platforme. 

ESEM (European Social Enterprise Monitor) je prvi monitor socijalnih preduzeća na evropskom nivou, koji predstavlja istraživanja sprovedena u više od dvadeset evropskih zemalja i šire. Istraživanje pruža opsežne podatke prikupljene od preko 2.000 preduzetnika, kao i detaljne uvide u ekosisteme lokalnih, nacionalnih i evropskih socijalnih preduzeća. 

Projekat ima za cilj da nadomesti nedostatak podataka o socijalnim preduzećima i da komunicira, podrži i promoviše potrebe i interese preduzeća u socijalnoj i solidarnoj ekonomiji širom Evrope i šire. ESEM prikuplja uvide učesnika o socijalnom preduzetništvu i čini ih dostupnim za donosioce odluka, vladine zvaničnike, investitore, istraživače i sve one koji brinu o pozitivnom društvenom uticaju.  

U Srbiji se ovo istraživanje sprovodi po drugi put, u saradnji Kolacije za razvoj solidarne ekonomije i Smart kolektiva koji smatraju da se na ovaj način socijalno preduzetništvo Srbije internacionalizije i povezuje sa praksama u Evropi, ali i da se gradi zajednički front aktera koji zagovaraju bolje zakone, politike i programe za socijalno preduzetništvo na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou. 

Prijavite se za hibridni događaj na Zoom platformi na ovom LINKU.   

Saznajte više o samom projektu i nacionalnim izveštajima na veb stranici Euclid mreže.