Forum za odgovorno poslovanje nacionalni je partner evropskog projekta “Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth” (EU talent) koji ima za cilj da uključi mala i srednja preduzeća kako bi ponudili kvalitetnije stručne prakse mladima.

EU talent namenjen je malim i srednjim preduzećima koja žele da se upoznaju sa prednostima stručnih praksi, pospeše interne procese kroz partnersku i ekspertsku razmenu mišljenja i iskustava, žele da povećaju vidljivost svog brenda ili budu deo dijaloga o politikama na nacionalnom i evropskom nivou.

Zainteresovani će imati priliku za dodatnu edukaciju na ovu temu na sastancima u vidu webinara i on-line susreta.
U okviru projekta, pokrenut je i dostupan on-line alat za samoprocenu kvaliteta stručnih praksi, koji je preveden na srpski i ponuđen kompanijama u Srbiji, kao način za evaluaciju organizacije stručnih praksi, ali i uporede rezultate sa prosekom u drugim kompanijama. Kroz projekat se sakupljaju i primeri dobrih praksi kompanija iz Srbije, koji će se naći u zajedničkoj publikaciji i na sajtu EU talent.

Projektom na evropskom nivou upravlja CSR Europe, a realizuje se u 12 zemalja uz podršku European Vocational Training Association (EVTA) i EUROCHAMBRES.

Klikinite ovde za više informacija o projektu i načinu uključivanja.