Septembar, Beograd – Upravni odbor NALED-a (Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj) ponovo je imenovao našeg izvršnog direktora Nevena Marinovića u Savetodavni odbor. Mandat će trajati četiri godine tokom kojih će Neven svojim iskustvom pomoći aktuelnim rukovodećim organima u donošenju strateških odluka i uključiti se u druga važna pitanja.

Smart Kolektiv je jedan od osnivača NALED-a.