Varšava, 30. novembar 2018. – Smart kolektiv je prepoznat kao jedan od ključnih igrača u sistemu socijalnih investicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE), prema Indeksu uticaja socijalnih ulaganja koji je sačinio Deloitte. U zemljama CIE, socijalna ulaganja postaju sve važnija u negovanju i finansiranju rasta neprofitnih i socijalnih preduzeća. Deloitte Indeks uticaja socijalnih ulaganja koji je razvila kompanija Deloitte u partnerstvu sa EVPA-om i GSEN-om daje argumente zašto je podrška organizacijama za pružanje usluga važna u obezbeđivanju značajnih društvenih prinosa u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Predstavljajući uticaj socijalnih investicija u četiri podregije CIE, u izveštaju se tvrdi da se ulaganjem u jednu od zemalja ovog regiona, doprinosi rastu i razvoju integrisane Evrope. Smart Kolektiv je naveden kao jedan od ključnih aktera za angažovanje u socijalnom investicionom prostoru u Srbiji, kao jedna od organizacija koja može podržati različite aktivnosti uz pomoć informacija o investicionim mogućnostima i aktivnostima angažovanja investitora.