Beograd, septembar 2020 – Forum za odgovorno poslovanje u saradnji sa svojim članovima pokreće novi program za studente i diplomce u potrazi za radnim iskustvom. U prvom delu programa, odabrana grupa od 20 mladih ljudi imaće priliku da učestvuje u obrazovnom programu o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju sa ciljem da nauči teorijske pristupe i praktične primere i dobije informacije iz prve ruke od predstavnika vodećih kompanija u Srbiji. U drugom delu programa, pet izabranih kandidata imaće priliku da stekne praktično iskustvo kroz uključivanje u tekuće projekte Foruma za odgovorno poslovanja i/ili kompanija koje učestvuju u programu, u periodu od oktobra 2020. do marta 2021. Kandidati će biti odabrani nakon uspešnog završetka obrazovnog programa na osnovu finalnog zadatka, interesovanja i motivacije.