Beč, 4. i 5. oktobar 2018. – Neven Marinović, izvršni direktor Smart kolektiva, moderirao je sesiju Budućnost biznisa: Uloga kompanija u ekonomiji uticaja na konferenciji CEE Impact Day.

Gospodin Marinović je zajedno sa Klaudijom Bachinger, osnivačem i izvršnim direktorom (WisR), Martinom Vildenbergom, naučnim saradnikom (VU) i Michael Pavelom, generalnim direktorom (Pavel Packing & Logistics), analizirao niz studija slučaja koje pokazuju kako korporacije, sarađujući sa socijalnim preduzećima, skaliraju svoj uticaj, istovremeno predvodeći put ka daljoj promeni vrednosnog sistema u privatnom sektoru.

Prvi dan konferencije bio je posvećen isključivo pojedincima i organizacijama koje finansiraju društvene promene. Tokom participativnih radionica, impact investitori su imali priliku da razgovaraju sa vodećim akterima u industriji i svojim kolegama investitorima kako bi unapredili prakse ulaganja u društveni uticaj. Drugi dan konferencije predstavljalo je putovanje kreirano u cilju uključivanja svih stejkholdera u celokupni impact ekosistem.

Na CEE Impact Day konferenciji, više od 250 investitora, socijalnih preduzetnika, rukovodilaca iz privatnog sektora, posrednika i nevladinih organizacija iz cele Centralne i Istočne Evrope udružili su snage kako bi oblikovali održiviji i inkluzivniji svet koristeći socijalne inovacije.