Brisel, 23. – 24. maj 2018. godine – Neven Marinović, Izvršni direktor Smart kolektiva, bio je jedan od učesnika drugog briselskog Samita posvećenog ciljevima održivog razvoja (eng. SDGs), koji je bio deo dvodnevnog Evropskog poslovnog samita.

U okviru samita, gospodin Marinović je prisustvovao sastanku Nacionalnih partnerskih organizacija (NPO) koji je bio fokusiran na zajedničko stvaranje i planiranje sledećih koraka SDG Platforme za liderstvo, razmenjivanje iskustava i dobijanje najnovijih informacija o dostignućima nacionalnih partnerskih organizacija.

Motivisani Ciljem 17, koji poziva na jačanje sredstava za implementaciju i revitalizaciju globalnog partnerstva za održivi razvoj, preko 300 učesnika Samita, koji su uključivali poslovne lidere, eksperte, predstavnike EU, nevladine organizacije i druge zainteresovane strane, razmatrali su kako ubrzati saradnju na ispunjavanju ciljeva održivog razvoja kako bi bile postignute sistemske promene. Imali su priliku da čuju inspirativne priče o faktorima uspeha sektorskih i multisektorskih partnerstava, podele sa drugima trenutne izazove u ovoj oblasti i učestvuju na raznim okruglim stolovima u okviru programa Samita.

CSR Europe je vodeća evropska poslovna mreža za društveno odgovorno poslovanje. Kroz mrežu od 44 korporativnih članova i 41 nacionalne organizacije koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem, ona okuplja više od 10.000 kompanija i deluje kao platforma za one firme koje žele da poboljšaju održivi rast i pruže pozitivan doprinos društvu.