24. mart 2016. – Predavanje na temu „Strategija digitalnih komunikacija i mogućnosti društvene mreže LinkedIn za predstavljanje organizacija“, održala je u prostorijama Smart kolektiva Tamara Veselinović, menadžer za odnose sa javnošću, Victoria Group. Predavanje je održano u okviru Akademije poslovnih veština za neprofitne organizacije i prisustvovalo je 16 predstavnika socijalnih preduzeća i nevladinih organizacija iz Beograda i Pančeva.
Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije je program koji se realizuje u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, uz podršku USAID.