Naši programi

SmartSeparator

Smart kolektiv osmišljava i realizuje aktivnosti koje pokreću pozitivne promene u društvu, delujući kroz dva ključna programa: društveno
odgovorno poslovanje i socijalne inovacije

Posebno smo ponosni na

SmartSeparator

Forum za odgovorno poslovanje

Prva mreža društveno odgovornih kompanija
u Srbiji koju smo osnovali 2008. godine.

Smart Akademija

Jednogodišnji program stručne i finansijske
podrške za socijalna preduzeća i OCD, koji pomaže
organizacijama da razviju i sprovedu inovacije
u načinu funkcionisanja i postignu promenu koja
će im omogućiti da budu održivije, vidljivije
i efikasnije u radu.

Akademija poslovnih veština

Koju smo pokrenuli 2014. godine omogućivši da
ugledni poslovni ljudi volonterski prenose svoja
znanja i veštine predstavnicima socijalnih
preduzeća, udruženja građana i mladim
preduzetnicima.

Sajam partnerstava

Organizujemo ga svake godine u okviru
međunarodne konferencije CSR Forum kako
bismo organizacijama omogućili povezivanje
sa vodećim kompanijama u Srbiji.

Dobra torba

Socijalno preduzeće koje smo pokrenuli 2013.
godine, koje omogućava prihod nezaposlenim
ženama okupljenim u ženskim udruženjima
širom Srbije.

Uradi nešto!

Društvena kampanja za podsticanje građanskog
aktivizma koju smo razvili za kompaniju
Telekom Srbija 2011. godine.

> Saznajte više