Članstvo u međunarodnim mrežama

SmartSeparator

Smart kolektiv je član nekoliko prestižnih međunarodnih mreža koje nam omogućavaju pristup uspešnim metodologijama, stalno usavršavanje i jačanje kapaciteta i pristup relevantnim informacijama. Članstvo u ovim mrežama omogućava nam i da promovišemo svoje rezultate na međunarodnom nivou.

EUCLID NETWORK

euclid-network

Evropska mreža lidera civilnog sektora;
www.euclid.eu

EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION (EVPA)

evpa

EVPA je mreža organizacija koje se interesuju za i/ili se bave venture filantropijom i socijalnim investiranjem u Evropi.;
evpa.eu.com

BUSINESS IN THE COMMUNITY

BITC

CSR 360 globalna partnerska mreža neprofitnih organizacija koje podstiču biznise da ostvare pozitivan uticaj na društvo;
www.csr360gpn.org

 CSR EUROPE

CSREurope

Evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje;
www.csreurope.org

YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL

ybi

Globalna mreža nezavisnih, neprofitnih programa podrške preduzetništvu mladih

www.youthbusiness.org

THE GLOBAL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP NETWORK (GSEN)

GSEN

GSEN je mreža organizacija koje pružaju podršku socijalnim preduzećima;
www.gsen.global

GLOBAL PRO BONO NETWORK

Globalna mreža koja promoviše razmenu znanja, međusobnu podršku i   saradnju između pružalaca pro bono usluga 

globalprobono.org