Forum za održive zajednice 2014

Forum za održive zajednice je međunarodna konferencija koja se bavi temama međusektorske saradnje, održivosti civilnog društva i uloge poslovnog sektora, donatora i fondacija u razvoju lokalnih zajednica.

Na konferenciji smo zajedno sa vodećim međunarodnim i domaćim ekspertima u ovoj oblasti, pokušali da odgovorimo na neka od ključnih pitanja – kako se mogu prikupiti sredstva u lokalnoj zajednici, kako motivisati građane da podrže lokalne inicijative, koji su mehanizmi saradnje sa kompanijama i koje inovativne filantropske prakse su zastupljene u korporativnom sektoru u Srbiji, kao i na koji način donatori i fondacije usmeravaju sredstva za razvoj zajednica i kako prate potrošnju tih sredstava.

Predstavnici civilnog, poslovnog i javnog sektora na konferenciji su diskutovali o postojećim oblicima međusektorske saradnje i načinima za njeno unapređenje. Posebna pažnja na konferenciji bila je posvećena uključivanju poslovnog sektora u saniranje posledica katastrofalnih poplava koje su zadesile region i transparentnom trošenju prikupljenih sredstava, a u diskusiji je učestvovao i direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Vlade RS Marko Blagojević.

Gost konferencije bio je Marko Rati (Banca Prossima, članica Intesa Sanpaolo grupe), koji je predstavio rad i iskustva ove banke, koja pruža klasične bankarske usluge, ali isključivo neprofitnim organizacijama i socijalnim preduzećima.

Na konferenciji je predstavljena Škola za fundraising, koju je pokrenuo Smart kolektiv uz podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice, a prvi polaznici škole su preneli svoja iskustva i savete za druge organizacije i socijalna preduzeća kako da prikupljaju sredstva od građana i biznisa u lokalnoj zajednici.

Od predstavnika kompanija Vip mobile, Holcim Srbija, Coca-Cola Hellenic, Victoria group, Erste Banka i Phillip Morris moglo se čuti na koje sve načine, osim tradiocinalne novčane podrške, kompanije mogu da podrže i pokrenu razvoj lokalnih zajednica.

Učesnima su se na otvaranju konferencije obratili Shanley Pinchotti, vršiteljka dužnosti direktorke kancelarije za demokratiju i upravljanje, USAID, Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, Frederik Kuen, predsednik Foruma poslovnih lidera i Neven Marinović, direktor Smart kolektiva.

„Učesnici današnje konferencije složili su se da je „tradicionalni“ – sektorski pristup u domenu razvoja društva u potpunosti prevaziđen. Državna uprava i institucije, organizacije civilnog društva i biznisi moraju promeniti tradicionalno viđenje sektorskih uloga i inovirati svoj način rada, kako bi uspeli da kroz efikasnu i efektnu saradnju i kombinovanje resursa, ekspertize, alata i infrastrukture, zajednički odgovore na rastuće izazove.“, izjavio je Marinović.

foz-2014-1

Konferenciju su organizovali Smart kolektiv i Forum poslovnih lidera, a zahvaljujući podršci USAID-a i Instituta za održive zajednice. Partner konferencije bila je Banca Intesa. Konferenciju su podržale kompanije Coca-Cola Hellenic i Atlantic Group.