Forum socijalnih inovacija (Social Innovations Forum – SIF) je naša godišnja konferencija posvećena predstavljanju inovativnih rešenja za društvene izazove, čiji fokus je na temama poput razvoja socijalnih preduzeća i održivosti civilnog društva. Predstavlja deo šire inicijative promovisanja i podsticanja socijalnog preduzetništva, međusektorske saradnje, kao i dugoročnog osnaživanja civilnog društva u Srbiji. Forum socijalnih inovacija je od 2014. godine posetilo više od 500 lidera iz civilnog, privatnog i javnog sektora uz učešće više od 80 govornika iz 16 zemalja koji su dali značajan doprinos širenju ideja koje imaju pozitivan uticaj na društvo.

Forum socijalnih inovacija 2017

U Beogradu je 6. aprila 2017. godine, u malom pozorištu „Duško Radović“, održan četvrti po […]

Forum socijalnih inovacija 2016

U svetu danas posluje preko dva miliona socijalnih preduzeća, a u EU ona zapošljavaju više […]

Forum socijalnih inovacija 2015

Socijalna preduzeća doprinose ostvarivanju važnih društvenih ciljeva kao što su povećanje zaposlenosti, socijalna inkluzija i […]

Forum socijalnih inovacija 2014

Prvi regionalni Forum socijalnih inovacija okupio je više od 200 učesnika iz 14 zemalja, ujedinjenih […]

Promocija socijalnog preduzetništva

Čvrsto verujemo da socijalno preduzetništvo može da promeni svet i zbog toga nastojimo da ovaj […]