Sajam partnerstva predstavlja inovativan model povezivanja organizacija civilnog i poslovnog sektora koji pruža mogućnost ostvarivanja konkretne saradnje između njih. Kompanije među organizacijama na Sajmu partnerstva pronalaze partnere za realizaciju svojih volonterskih ili filantropskih programa, ali i socijalna preduzeća čije proizvode i usluge mogu uključiti u svoj lanac nabavke i distribucije. Od 2008. godine do danas, preko 90 organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i ustanova imalo je priliku da više od 900 posetilaca Sajma upozna sa mogućnostima za saradnju, što je iniciralo mnoga uspešna međusektorska partnerstva.

Sajam partnerstva

Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva […]

Vodič za upravljanje međusektorskim partnerstvima „Partnerstvo po meri društva“

Smart kolektiv je 2013. godine izdao vodič za uspostavljanje i realizaciju međusektorskih partnerstava, s ciljem […]

Sajam partnerstva (2013)

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Partnerstva po meri društva – Vodič za međusektorska partnerstva (2013)

U ovoj publikaciji naći ćete sve o nastanku i razvoju međusektorskih partnerstava, njihovom značaju i […]