Smart kolektiv nastoji da objavljivanjem stručnih materijala upozna organizacije civilnog društva, socijalna preduzeća i druge društvene aktere sa mogućnostima i izazovima koje nudi oblast socijalnih inovacija, kao i da im pomogne da na što efektivniji način ostvare svoju društvenu misiju.

Sajam partnerstva (2013)

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Partnerstva po meri društva – Vodič za međusektorska partnerstva (2013)

U ovoj publikaciji naći ćete sve o nastanku i razvoju međusektorskih partnerstava, njihovom značaju i […]