Korporativna filantropija je deo koncepta društveno odgovornog poslovanja koji se odnosi na davanja za razvoj zajednice. Ona mogu biti novčana, u robi i uslugama, ili u vremenu i veštinama zaposlenih. Za razliku od tradicionalne korporativne filantropije koja podrazumeva „ispisivanje čeka“ u dobrotvorne svrhe, bez nekog posebnog plana i strukture, Smart kolektiv nastoji da poslovnom sektoru približi napredniji, strateški pristup ovoj oblasti, koji omogućava efikasno i transparentno raspoređivanje raspoloživih resursa i daje dugoročnije rezultate za kompaniju i njoj važne grupe.

Sajam partnerstva

Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva […]

Vodič za upravljanje međusektorskim partnerstvima „Partnerstvo po meri društva“

Smart kolektiv je 2013. godine izdao vodič za uspostavljanje i realizaciju međusektorskih partnerstava, s ciljem […]

Nagrada za korporativno volontiranje

S ciljem da promoviše dobre prakse uključivanja zaposlenih u programe podrške lokalnoj zajednici Smart kolektiv, […]

Evropska nagrada za CSR partnerstvo

Smart kolektiv je tokom 2013. godine, u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, organizovao konkurs […]

Telekom – Program donacija

Za kompaniju Telekom Srbija razvili smo tokom 2011. i 2012. godine Program donacija, koji je […]

Podrška održivosti civilnog sektora

Strateško jačanje civilnog sektora podrazumeva uspostavljanje novih partnerstava i razvijanje novih modela finansiranja, za koje […]

Biznis i NVO: Partnerstvo za uspeh

Međusobno nepoznavanje poslovnog i civilnog sektora, i neprepoznavanje mogućnosti za partnerstvo, bile su prve prepreke […]