Objavljivanjem stručnih materijala iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i promocijom dobrih praksi Smart kolektiv nastoji da predstavnicima poslovnog, ali i civilnog i javnog sektora približi stanje CSR-a u Srbiji i regionu, motiviše kompanije da na sveobuhvatniji način pristupe svojim aktivnostima u ovoj oblasti i doprinese razvoju međusektorskih partnerstava koji donose benefite za čitavo društvo.

Analiza: posledice pandemije na poslovanje mikro i malih preduzeća u Srbiji

Mikro i mala preduzeća u Srbiji zapošljavaju 629 hiljada ljudi. Osim direktnog zapošljavanja, ova preduzeća […]

Predstavljeno prvo istraživanje o donatorskim aktivnostima srpskih filantropa

Beograd, 30. maj 2019. godine – Kako najbogatiji ljudi u Srbiji odlučuju kome će donirati […]

Kompanije u 2016. uložile 1.257.898.487,79 dinara u društveno odgovorno poslovanje

Beograd, 14. novembar 2017. – Više od milijardu i dvesta pedeset miliona dinara (1.257.898.487,79) uložile su […]

Pakt za mlade (2016)

Incijativa Evropski Pakt za mlade zasniva se na zajedničkim nastojanjima biznis lidera i EU da […]

Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva

Smart kolektiv je bio jedan od strateških partnera Instituta za održive zajednice (ISC), na sedmogodišnjem […]

Baza CSR praksi

Smart kolektiv je tokom 2007. godine učestvovao u izradi baze najboljih CSR praksi u Srbiji, […]

Izrada izveštaja o odgovornom poslovanju

Rastući zahtevi stejkholdera i uviđanje brojnih benefita objavljivanja izveštaja o društveno odgovornom poslovanju doveli su […]

CSR sertifikacija

U okviru projekta „CSR Sertifikacija” razvili smo prvi sveobuhvatni sistem za sertifikovanje društveno odgovornih kompanija, […]

Stavovi građana o CSR-u

Uticaj koji građani kao potrošači, zaposleni, i članovi lokalnih zajednica imaju na kompanije veoma je […]

Istraživanje o ulaganjima kompanija u zajednicu

Smart kolektiv sprovodi godišnje istraživanje o ulaganjima kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u lokalnu zajednicu, […]