U nameri da podigne kapacitete organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i društvenih aktivista, Smart kolektiv razvija različite edukativne programe iz oblasti socijalnih inovacija. Oni su rezultat našeg dugogodišnjeg rada, iskustava u sprovođenju različitih projekata, inicijativa i rada na terenu, kao i saradnje sa međunarodnim partnerima od kojih preuzimamo najuspešnije metodologije. Edukativni programi podrazumevaju intenzivan rad sa učesnicima, koji je uvek fokusiran na pojedinačne potrebe organizacija i razvoj njihovih ideja i projekata. Oni, takođe, kombinuju rad trenera, biznis eksperata, mentora, konsultanata i tima Smart kolektiva, kako bi se omogućili izbalansiranost teorije i prakse i raznovrsnost u pristupu učesnicima.

Forum za održive zajednice 2014

Forum za održive zajednice je međunarodna konferencija koja se bavi temama međusektorske saradnje, održivosti civilnog […]

Moje biznis lekcije (2015)

Priče koje možete pronaći u ovoj publikaciji  rezultat su dobre volje nekoliko uspešnih domaćih preduzetnika […]

Vodič za fandrejzing – Alternativni izvori finansiranja (2015)

Smatramo da je održivost neprofitnih organizacija u savremenoj ekonomiji nemoguća bez novog pristupa fandrejzingu odnosno […]

Trening: Razvoj biznisi ideje i biznis plana za socijalna preduzeća

S ciljem da doprinese jačanju kapaciteta OCD i socijalnih preduzeća da pokrenu održive socio-preduzetničke ideje, […]

Trening: Upoznavanje sa konceptom socijalnog preduzetništva

S ciljem da doprinese podizanju svesti, većem razumevanju i većoj zainteresovanosti različitih aktera za socijalno […]

Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća

S ciljem da motiviše i osnaži organizacije civilnog društva u Srbiji da pokrenu profitne inicijative […]

Sajam partnerstva

Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva […]

Vodič za upravljanje međusektorskim partnerstvima „Partnerstvo po meri društva“

Smart kolektiv je 2013. godine izdao vodič za uspostavljanje i realizaciju međusektorskih partnerstava, s ciljem […]