Biznis po meri čoveka

Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade sproveden je u saradnji sa Smart kolektivom, […]

Davanja osoba sa visokom vrednošću kapitala

Smart kolektiv je sproveo istraživanje o davanjima za opšte dobro i ulaganjima u razvoj lokalnih […]

Novogodišnji katalog socijalnih preduzeća

Povodom Novogodišnjih praznika, pripremili smo za vas katalog proizvoda socijalnih preduzeća, iz koga možete da […]

Doprinos održivoj budućnosti (2018)

Forum za odgovorno poslovanje objavio je publikaciju Doprinos održivoj budućnosti kako bi pokazao na koji način su aktivnosti vodećih […]

Doprinos kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2017. godini (2018)

S ciljem da merenje i izveštavanje, koji predstavljaju ključne preduslove za transparentno poslovanje i unapređenje […]

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017)

Prateći trend programa investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koji se pokreću širom Evropske […]

Social Investement Market in Serbia (2017)

Following the trend of social investment programs that are emerging within the European Union, and […]

Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom (2017)

Publikacija donosi pregled trenutnog stanja kada je reč o sprovođenju Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj […]

Doprinos kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2016. godini (2017)

S ciljem da merenje i izveštavanje, koji predstavljaju ključne preduslove za transparentno poslovanje i unapređenje […]

Pakt za mlade (2016)

Incijativa Evropski Pakt za mlade zasniva se na zajedničkim nastojanjima biznis lidera i EU da […]